Kuka on tradenomi, HSO?

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta valmistuneet johdon assistentit ovat työyhteisöjen arvostamia moniosaajia, joilla on aktiivinen ja itsenäinen ote omaan työhön. Heillä on monipuolinen kielitaito, erinomaiset viestintätaidot ja rautainen organisointikyky. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmista valmistuneet ovatkin työllistyneet opintojensa jälkeen erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Aito HSO ry:n jäsen, voi käyttää tutkintonimikkeensä yhteydessä lyhennettä ”HSO” muodossa "tradenomi, HSO". Lyhenne HSO on järjestömme virallinen jäsenyystunnus.

Millainen koulutus on tradenomi, HSOlla?

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmat kestävät 3,5 vuotta ja ne toteutetaan päiväopetuksena. Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet vieraiden kielten ja kulttuurien, yhteisöviestinnän, ICT-työympäristön sekä liiketoiminnan osaamisalueilla.

Koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi, HSO

  • pystyy toteuttamaan ja kehittämään yhteisöviestintää
  • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti vaativissa liike-elämän ja julkishallinnon ammattitilanteissa suomeksi ja vähintään kolmella muulla kielellä
  • osaa tuottaa korkeatasoisia liike- ja hallintoviestinnän asiakirjoja
  • pystyy hoitamaan kulttuurien väliseen viestintään liittyviä tehtäviä
  • pystyy käyttämään monipuolisesti hyväkseen tietotekniikkaa
  • pystyy hankkimaan, muokkaamaan ja jalostamaan tietoa
  • osaa käyttää hyväkseen laaja-alaista ymmärrystään liiketoiminnan eri osa-alueista ja globaalista verkostotaloudesta
  • kykenee toimimaan liikkeenjohdon työparina ja yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa
  • on erikoistunut joko kokousten ja tapahtumien järjestämiseen, juridiikkaan, laskentatoimeen, henkilöstöhallintoon ja johtamiseen, yhteisöviestintään, yrittäjyyteen tai markkinointiin, myyntiin ja palveluun
  • hallitsee projektityötaidot.

Kuka on HSO-sihteeri?

HSO-sihteerit valmistuivat Helsingin Sihteeriopistosta, josta HSO-lyhennekin on alun perin tullut. Helsingin Sihteeriopisto oli aikoinaan ainoa sihteerikoulutusta tarjoava opisto. HSO-lyhenne tunnetaan työmarkkinoilla erottavana ammattitaidon tekijänä ja on erittäin arvostettu. Koulutusta tarjoaa nykyään Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ks. yllä.

Millaisissa työtehtävissä HSO toimii?

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit toimivat organisaatioissa hyvin monipuolisissa tehtävissä. Noin 2 600 jäsentämme edustavat yli 300 eri tehtävänimikettä. Joukossa on muun muassa niin assistentteja eri aloilta, tiedottajia, toimistopäälliköitä kuin toimitusjohtajiakin.

Neljä viidestä jäsenestämme työskentelee yksityisellä sektorilla, noin 13 prosenttia valtiolla ja loput kuntien palveluksessa.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä