Edunvalvonta

Aito HSO ry:llä on vahva edustus Akavan Erityisalojen yksityissektorin neuvottelukunnassa. Tavoitteena on saada jäseniä kattavammin työehtosopimusten piiriin sekä edistää HSOiden työmarkkina-asemaa osana akavalaista edunvalvontaa. Akavan Erityisalojen toteuttaman yksityissektorin työmarkkinatutkimuksen tuloksia hyödynnetään viestinnässä ja jäsenpalvelussa.


Sopimuksettomien edunvalvontaa koordinoiva Sopu-ryhmä jatkaa työtään Akavan Erityisaloissa vuonna 2016.

Yksityissektorin neuvottelukunnan lisäksi Aito HSO ry:llä on edustus valtion neuvottelukunnassa. Näillä sektoreilla toimivien jäsenten ammatillista edunvalvontaa edistetään yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa sekä järjestön oman työmarkkinatoimikunnan kautta. Tavoitteena on vaikuttaa HSOjen ammatilliseen sekä palkkaukselliseen asemaan sekä arvostukseen informoimalla Akavan neuvottelujärjestöjen luottamushallintoa sekä suoraan jäsenten kautta.


Ammatilliseen edunvalvontaan liittyen järjestetään sektorikohtaisia jäsentilaisuuksia, pidetään aktiivisesti yhteyttä jäsenkenttään sekä pyritään vaikuttamaan yhteistyössä jäsenten kanssa mm. kyseisten alojen HSOiden palkkaukseen, työsuhteen ehtoihin ja arvostukseen.


Akavan Erityisalojen edunvalvonta

Akavan Erityisalat (AE) on vuonna 1972 perustettu 23 itsenäisen jäsenammattijärjestön muodostama akavalainen ammattiliitto. Liiton lähes 28 000 jäsentä, joukossaan yli 2 300 Akavan Erityisaloihin kuuluvaa Aito HSO ry:n jäsentä, toimivat hallinnon, kulttuurin, hyvinvointipalveluiden ja liike-elämän erityisalueilla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä toimihenkilöinä. Akavan Erityisalat on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa asiantuntijapalveluita jäsenjärjestöille ja niiden henkilöjäsenille.

Akavan Erityisalat ajaa jäsentensä etuja työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä. Akavan Erityisalat on AKAVAn kuudenneksi suurin jäsenliitto ja edustettuna kaikissa keskusjärjestön ja sen neuvottelujärjestöjen toimielimissä. Liiton eri sopimusaloihin erikoistuneet lakimiehet antavat jäsenille yksilöllistä työsuhdeneuvontaa ja oikeusapua.

Palvelussuhdeneuvonta

Akavan Erityisalat neuvoo yksittäistä jäsentä työ- ja virkasuhteisiin ja muuhun työn tekemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sopimus- ja neuvottelutoiminta

Akavan Erityisalat vaikuttaa palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin ja työelämän pelisääntöihin liittyviin sopimuksiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Akavan Erityisalat pyrkii vaikuttamaan liiton alaisten ammattiryhmien arvostukseen ja kehittämiseen sekä työelämän säännöksiin ja hyvinvointiin.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä