Uutisarkisto

Palkkatutkimus 2017: nousua 1,6 % edellisestä tutkimuksesta

Aito HSO ry:n jäsenten keskiansio on noussut samassa tahdissa muiden palkansaajien kanssa. Nousua kahden vuoden takaisesta palkkatutkimuksesta on noin 1,6 prosenttia.

Aito HSO ry:n keväällä toteutettu palkkatutkimus osoittaa, että jäsenten palkkakehitys on kahtena kuluneena vuonna ollut positiivinen. Palkat ovat nousseet vuodesta 2015 noin 1,6 % eli samaan tahtiin yleisen palkkakehityksen kanssa.

Jäsenten keskipalkka oli tutkimuksen mukaan 3 466 euroa kuukaudessa, kun se kahta vuotta aiemmin oli 3 342 euroa kuukaudessa.

Kahdella viidestä vastaajasta kuukausipalkka on viimeksi kuluneen vuoden aikana noussut. Tyypillisimmin palkan nousuun on vaikuttanut työntekijän oma neuvottelu. Seuraavaksi eniten palkkaa on saanut nostettua vaihtamalla työtehtäviä.

Joka kymmenennen palkannousun takana ovat ikä-/vuosi-/kokemuslisät. Alakohtaiset työehtosopimukset ovat syynä vain 14 prosenttia palkannousuista. Vastaajista 46 prosenttia kertoo, että palkka on pysynyt ennallaan. Tämä ilmentää, että peruspalkat eivät juurikaan ole nousseet.

Palkat vaihtelevat työnantajasektorin ja toimialan mukaan

 Yksityisen työnantajan palveluksessa maksettiin kaksi vuotta sitten keskimäärin yli 500 euroa enemmän palkkaa kuukaudessa kuin julkisella sektorilla. Nyt yksityisen sektorin palkat ovat 242 euroa korkeammat verrattuna julkisen sektorin palkkoihin. Palkkaero sektoreiden välillä on aina ollut varsin suuri ja tulee luultavasti aina pysymään huomattavana, vaikka se tämän tutkimuksen valossa näyttäisikin puolittuneen. Varsinkin teollisuuden palkat ovat nousseet muiden ryhmien palkkakehitystä hitaammin, mikä luonnollisesti vaikuttaa mm. juuri tähän. Teollisuuden palveluksessa työskentelevillä on kuitenkin tämänkin tutkimuksen mukaan edelleen korkeimmat palkat, edelleen lähes 300 euroa kuukaudessa keskimääräistä kuukausipalkkaa korkeammat.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä