Aito HSOn uusi strategia

Uusi strategia nojaa neljään keskeiseen painopistealueeseen: jäsenyyden syvälliseen ymmärtämiseen, merkityksellisiin palveluihin, vahvoihin kumppanuuksiin ja tulevaisuuden työelämään vaikuttamiseen. jokaisella osa-alueella on tärkeä merkitys strategian onnistumisen osalta.

Jäsenyyden ja jäsenten ymmärtämisen kautta Aito HSO osaa paremmin ajaa jäsenkunnan etuja työmarkkinoilla ja edistää juuri HSOille tärkeitä tavoitteita. Merkitykselliset palvelut tukevat jäsenten ammatillista osaamista, ne antavat tukea ja turvaa ja edistävät verkottumista HSO-kollegojen kanssa. Palvelut tuotamme usein yhteistyössä vakiintuneiden ja vahvojen yhteistyökumppanien kanssa. Nämä kumppanit ovat meille tärkeitä ja takaavat toiminnan jatkuvuuden ja laadun. Työympäristömme on jatkuvassa muutoksessa ja nämä muutokset koskettavat meitä jokaista. Aito HSOsta on tärkeää olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuden työelämään osana akavalaista yhteisöä.

Strategian kantavana perustana ovat luonnollisesti moninaisissa työtehtävissä ja monilla toimialoilla työskentelevät jäsenet, jotka muodostavat ainutlaatuisen osaajaverkoston. Menestyksekkään toiminnan perustana on tasapainoinen talous, jonka takeita ovat onnistunut jäsenpito ja -rekrytointi sekä tarkka taloudenpito. Strategian toteutumista edistetään puhuttelevalla viestinnällä, jossa hyödynnetään monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti käytössä olevia eri viestintäkanavia.

Vuonna 2015 Aito HSOn toiminnassa keskitytään jäsenkuntaa ja yhteistyökumppaneita koskeviin osa-alueisiin.


Strategiatalo


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä