Henkilötietojen käsittely Aito HSO ry:ssä

Me Aito HSOssa suhtaudumme tietoturva-asioihin vakavasti. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun se on tarpeellista, jotta sinä saat meiltä kohdennettua ja oikea-aikaista tietoa ja palvelua. 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan asioita, joilla henkilöä kuvataan ja joilla hänet voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite.

Jäsenrekisteri

Niiden jäsenten osalta, jotka ovat myös Akavan Erityisalojen jäseniä, on jäsenrekisterin ylläpitäjä Akavan Erityisalat ja Aito HSO toimii näiden tietojen käsittelijänä. Voit tutustua Akavan Erityisalojen tietosuojakäytäntöihin osoitteessa www.akavanerityisalat.fi

Aito HSO ry:n kannatusjäsenten osalta Aito HSO ry on rekisterinpitäjä.  

 Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa yhden kuukauden sisällä kirjallisesta pyynnöstä selkokielisesti. Lähetämme tiedot, kun olemme varmistuneet pyytäjän henkilöllisyydestä.

Lisätietoja saat Aito HSO ry:n toimistolta hso@aitohso.fi. 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä